WordPress Manual wp_insert_post işlemi yaparken resim yüklemek

WordPresste post içerik girerken manuel resim yükleme işlemi yapmak için mevcut insert kodlarınızın hemen altına aşağıdaki fonksiyonu çalıştırabilirsiniz

 
function set_featured_image_from_external_url($url, $postid){
 
  if ( ! filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) || empty($postid) ) {
    return;
  }
 
  // Add Featured Image to Post
  $image_url    = preg_replace('/\?.*/', '', $url); // removing query string from url & Define the image URL here
  $image_name    = basename($image_url);
  $upload_dir    = wp_upload_dir(); // Set upload folder
  $image_data    = file_get_contents($url); // Get image data
  $unique_file_name = wp_unique_filename( $upload_dir['path'], $image_name ); // Generate unique name
  $filename     = basename( $unique_file_name ); // Create image file name
 
  // Check folder permission and define file location
  if( wp_mkdir_p( $upload_dir['path'] ) ) {
    $file = $upload_dir['path'] . '/' . $filename;
  } else {
    $file = $upload_dir['basedir'] . '/' . $filename;
  }
 
  // Create the image file on the server
  file_put_contents( $file, $image_data );
 
  // Check image file type
  $wp_filetype = wp_check_filetype( $filename, null );
 
  // Set attachment data
  $attachment = array(
    'post_mime_type' => $wp_filetype['type'],
    'post_title'   => sanitize_file_name( $filename ),
    'post_content'  => '',
    'post_status'  => 'inherit'
  );
 
  // Create the attachment
  $attach_id = wp_insert_attachment( $attachment, $file, $postid );
 
  // Include image.php
  // require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/image.php');
 
  // Define attachment metadata
  $attach_data = wp_generate_attachment_metadata( $attach_id, $file );
 
  // Assign metadata to attachment
  wp_update_attachment_metadata( $attach_id, $attach_data );
 
  // And finally assign featured image to post
  set_post_thumbnail( $postid, $attach_id );
}
//----------------------------------------------------------------------
// set the featured image from extranal url
//----------------------------------------------------------------------
 
set_featured_image_from_external_url($reslink, $postid);
Bu İçeriğe Puan Verebilirsiniz
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.