Xamp workbench ERROR 2006 (HY000) at line 43: MySQL server Hata Çözümü

Yüksek boyutlu verileri navicat ya da workbench ile import ederken karşılaşılan sık hatadır:

Running: mysql.exe –defaults-file=”c:\users\pcname~1\appdata\local\temp\tmpsh2hmn.cnf” –protocol=tcp –host=127.0.0.1 –user=root –port=3306 –default-character-set=utf8 –comments –database=htttt < "D:\\DATA\\test\\test.sql" ERROR 2006 (HY000) at line 43: MySQL server has gone away Operation failed with exitcode 1 12:32:11 Import of D:\DATA\test\test.sql has finished with 1 errors

Çözümü basit eğer xamp kullanıyorsanız;
config -> my.ini dosyasında -> max_allowed_packet = 64M

buradaki 64M değerini 999999M yapabilirsiniz.

ubuntu sunucuda değişiklik yapılması gereken dosya: my.cnf