Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bilgisayar Programcılığı

Bildiğiniz üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle Atatürk Üniversitesi Açıköğretim olarak staj zorunluluğu olmadan bilgisayar programcılığı bölümü açtı. Merak edenler için ders programı ve derslerin içeriklerini paylaşıyorum.

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Ders Programı:

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf Ders İçeriği:

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2. sınıf Ders İçeriği:

Programın Seviyesi: Önlisans

Programın Süresi: 2 yıl

Programın Amacı:

Sürekli gelişen bilgisayar teknolojilerinin mesleki uygulamalarda kullanımı yönünde teorik bilgi düzeyini artırmak ve bu alanda yenilikleri izlemek amaçlanmaktadır. Gelişen teknolojileri kullanma becerileri kazanmak isteyen herkese açık olan bu program çalışan, üreten ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmektedir.

Programın Kazanımları:

Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı’na kayıt olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bölgesel bazda teknik, ticaret ve kız meslek liselerinin ilgili programından mezun olmuş, diğer dengi lise mezunları ve halen herhangi bir resmi veya özel kurumlarda görev yapan bireylerden oluşmaktadır. Dolayısıyla aktif olarak görevde bulunan bireylerin programdan mezun olmaları görev yapılan alanda hizmet kalitesini artıracaktır. Bununla birlikte programın, mezun olanların memuriyet müktesebatı açısından da faydaları olacaktır.

Programın İstihdam Alanları:

Bu programdan mezun olacak öğrenciler önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin kazanmış oldukları genel haklara sahip olacaklar, onlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler tekniker unvanı almaya hak kazanır.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Scroll ile Jquery & PHP Kullanarak Otomatik Veri Yükleme Nasıl Yapılır?

Scroll(Aşağı Kaydırma) yapıldığında verileri yüklemek hem sunucu yükünü azaltacaktır hem de tasarımınıza estetik katacaktır. PHP Jquery ile Scroll indikçe Veri Yüklemek, ajax php kullanarak sayfa yüklendiğinde verileri listeleme olayları nasıl yapılır kaynak kodları kendinize göre düzenleyip kullanabilirsiniz.

Direk kaynak kodlara geçiyorum;

İNDEX.PHP

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <title>Webslesson Tutorial | Auto Load More Data on Page Scroll with Jquery & PHP</title>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" />
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
 </head>
 <body>
 <div class="container">
  <h2 align="center">Otomatik Veri Yükleme Scroll ile Jquery & PHP</a></h2>
  <br />
  <div id="load_data"></div>
  <div id="load_data_message"></div>
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
 </div>
 </body>
</html>
<script>
 
$(document).ready(function(){
 
 var limit = 7;
 var start = 0;
 var action = 'inactive';
 function load_country_data(limit, start)
 {
 $.ajax({
  url:"scrool_data.php",
  method:"POST",
  data:{limit:limit, start:start},
  cache:false,
  success:function(data)
  {
  $('#load_data').append(data);
  if(data == '')
  {
   $('#load_data_message').html("<button type='button' class='btn btn-info'>No Data Found</button>");
   action = 'active';
  }
  else
  {
   $('#load_data_message').html("<button type='button' class='btn btn-warning'>Please Wait....</button>");
   action = "inactive";
  }
  }
 });
 }
 
 if(action == 'inactive')
 {
 action = 'active';
 load_country_data(limit, start);
 }
 $(window).scroll(function(){
 if($(window).scrollTop() + $(window).height() > $("#load_data").height() && action == 'inactive')
 {
  action = 'active';
  start = start + limit;
  setTimeout(function(){
  load_country_data(limit, start);
  }, 1000);
 }
 });
 
});
</script>

scrool_data.php

<?php
if(isset($_POST["limit"], $_POST["start"]))
{
 $connect = mysqli_connect("localhost", "root", "", "testing");
 $query = "SELECT * FROM tbl_posts ORDER BY post_id DESC LIMIT ".$_POST["start"].", ".$_POST["limit"]."";
 $result = mysqli_query($connect, $query);
 while($row = mysqli_fetch_array($result))
 {
 echo '
 <h3>'.$row["post_title"].'</h3>
 <p>'.$row["post_description"].'</p>
 <p class="text-muted" align="right">By - '.$row["post_author"].'</p>
 <hr />
 ';
 }
}
 
?>

DEMO