Haber sitelerinden XML (RSS) kullanarak Content (içerik) ve görseli çekmek

klasik simplexml_load_string kullanarak veri çekebiliyoruz fakat içeriğin tamamı yapısı içinde yer aldığından veri çekerken str replace kullanarak yapıyı düzeltmek gerekebiliyor örneğin:

$feed = file_get_contents('https://www.habersitesi.com/rss');
$feed = str_replace('content:encoded', 'content', $feed);
$rss = simplexml_load_string($feed);
 
foreach ($rss->channel->item as $item) {
 
   echo '<h2><a href="'. $item->link .'">' . $item->title . "</a></h2>";
   echo "<p>" . $item->pubDate . "</p>";
   echo "<p>" . $item->description . "</p>";
   echo "<p>" . $item->content . "</p>";
   echo  $item->enclosure['url'];
 
 
}

örnekte olduğu gibi $item->enclosure[‘url’] şeklinde yapıyı kullanabilirsiniz