JavaScript ile Dizi Oluşturma ve For Döngüsü

dizi.length ile oluşturulan dizinin boyutunu buluyoruz. Akabinde bilindik for döngüsünde kullanıyoruz dizi içeriği kaç adetse o kadar çalışıyor.

Örnek Uygulama

var dizi = ['ali', 'soyad', 35, 0.5];
console.log(dizi.length);
 for (var i = 0; i<dizi.length; i++) {
     console.log(dizi[i]);
 }

Callback fonksiyon kullanarak yazdırmak istersek:

dizi.forEach(function (k) {
    console.log(k);
});