Navicat Veritabanını Dışarı Aktarmak Dump Sql File

Alanında kendini kanıtlamış MySQL Yönetim Programı olan Navicat ile verileri DIŞARIYA aktarmak için;

1) İlgili Veritabanı Seçilir
2) Sağ tıklayıp Dump Sql File seçilir.
3) Structure And Data seçilir
4) Aktarılacak dosyanın kayıt yeri seçilir
5) Kaydet butonuna bastığınız anda veri aktarımı başlar. Bir sorun olduğunu düşünüyorsanız Start butonuna basarak aktarım işlemini tekrarlayabilirsiniz.

Verileri içeri aktarmak için Execute SQL fileseçeneğini kullanabilirsiniz.

Navicat ile MYSQL Tabloları İçe Aktarmak

Veritabanını daha fonksiyonel olarak yönetmek için Phpmyadmin yerine Navicat kullanmakta fayda var
Navicat yüklü ise ve Elinizde .sql dosyası var içeri aktarmak için;

1) öncelikle navicat ile boş bir veritabanı oluşturuyoruz
2) Oluşturduğumuz veritabanına sağ tıklayıp -> Execute SQL file seçeneğini seçiyoruz.
3) Açılan pencerede File seçeneği ile .sql uzantılı veritabanımızı seçiyoruz
4) START diyoruz.
5) işlem bittiğinde verileriniz aktarılmış olması lazım.
6) Verileri görüntülemek için ilgili veritabanına sağ tıklayıp refresh yapmanız lazım

Verileri Dışarı aktarmak için Dump Sql File seçeneğini kullanabilirsiniz.

ERROR: JAVA_HOME is not set and no ‘java’ ÇÖZÜMÜ

React-Native Geliştirirken yada farklı bir uygulama yaparken başınıza gelebilecek normal hatalardan birisi:

ERROR: JAVA_HOME is not set and no ‘java’ command could be found in your PATH.

Please set the JAVA_HOME variable in your environment to match the
location of your Java installation.

ÇÖZÜMÜ:

Görselden anlayacağınız üzere ilgili yere JAVA_HOME isimli değişken oluşturup bilgisayarımızda yüklü olan java jdknın konumunu gösteriyoruz sorun çözülüyor.

Unable to load script.Make sure you are either running a Metro server React Native Hata Çözümü

Yabancı forumlarda tıpkı ben gibi React Native yeni yükleyip bu hatayı alanların sayısının epeyce çok olduğunu görünce çözüme dair böyle bir not eklemek istedim hataya ve çözüme gelmeden önce şunları belirteyim
Windows üzerinde React Native ile geliştirme yapmak için kurduğum temel araçlar:
– NodeJS 12.13.0 LTS,
– NPM
– Java 12 JDK
– Python 3
– React Native Cli NPM üzerinden kurdum
– Android Studio 3.5.1
– Android SDK (android 10)

bunların kurulumunu sorunsuz yaptım java ve android sdk için ortam değişkenlerini de ayarladım.

react-native init appadi komutu ile react uygulamamı oluşturdum
ardından react-native run-android ile çalıştırdım.

Aldığım Hata:
Unable to load script.Make sure you are either running a Metro server or that your bundle ‘index.android.bundle’ is packaged correctly for release

stackoverflow önerilen Çözüm:

1. UYGULAMANIZIN android/app/src/main/ DİZİNİNE GİDEREK BOŞ BİR assets İSMİNDE KLASÖR OLUŞTURUN.
2. ARDINDAN UYGULAMANIZIN ANADİZİNİNDEYKEN KOMUT SATIRINA AŞAĞIDAKİNİ YAZIP ÇALIŞTIRIN.
react-native bundle –platform android –dev false –entry-file index.js –bundle-output android/app/src/main/assets/index.android.bundle –assets-dest android/app/src/main/res
3. UYGULAMANIZI TEKRAR BAŞLATIN:
react-native run-android

videolu anlatımı:

%90 HERKESİN SORUNU BURADA ÇÖZÜLÜYOR AMA BENİM SORUNUM ŞÖYLE DEVAM ETTİ,

error Invalid regular expression: /(.*\\__fixtures__\\.*|node_modules[\\\]react[\\\]dist[\\\].*|website\\node_modules\\.*|heapCapture\\bundle\.js|.*\\__tests__\\.*)$/: Unterminated character class. Run CLI with –verbose flag for more details.

BUNU AŞMAK İÇİN DE:

1) UYGULAMANIZIN İÇİNDEKİ node_modules\metro-config\src\defaults\blacklist.js DOSYAYI EDİTÖRLE AÇIN
2) ŞU KODU BULUN:
var sharedBlacklist = [
/node_modules[/\\]react[/\\]dist[/\\].*/,
/website\/node_modules\/.*/,
/heapCapture\/bundle\.js/,
/.*\/__tests__\/.*/
];

3) BU KOD İLE DEĞİŞTİRİN:

var sharedBlacklist = [
/node_modules[\/\\]react[\/\\]dist[\/\\].*/,
/website\/node_modules\/.*/,
/heapCapture\/bundle\.js/,
/.*\/__tests__\/.*/
];

ARDINDAN

react-native bundle –platform android –dev false –entry-file index.js –bundle-output android/app/src/main/assets/index.android.bundle –assets-dest android/app/src/main/res

çalıştırın.

ARDINDAN

react-native run-android yazarak

PROJEYİ TEKRAR BAŞLATIN SORUNUNUZ ÇÖZÜLDÜ.

SORUN DEVAM EDİYORSA YORUM OLARAK BELİRTİN MUTLAKA DÖNÜŞ YAPACAĞIM.

Örnek rgba renk kodları

RGB colors with opacity renk kodları

{background-color:rgba(255,0,0,0.3);}
{background-color:rgba(0,255,0,0.3);}
{background-color:rgba(0,0,255,0.3);}
{background-color:rgba(192,192,192,0.3);}
{background-color:rgba(255,255,0,0.3);}
{background-color:rgba(255,0,255,0.3);}

örnek çıktı:

javascript jquery ajax birden çok fazla veriyi post etme

ajax ile sayfa yenilemeden veri transveri işlemleri yaparken birden fazla değer gönderme ihtiyacı doğduğunda bunun çok farlı yolları elbet bulunabilir bu sadece bir yöntemdir.
hatalı kullanım: **data: “status=”+status+”name=”+name”**,
doğrusu: data: {status: status, name: name}

baştan sona tamamı örnek:

          type: 'POST',
          url: 'islem.php',
          data: {id:id,mail:mail,kulad:kulad}
          })

ajax multi data post

example 2

function gonder(){
  //Verileri Gönderme
  $.ajax({
    type:'POST',
    url:'islem2.php',
    data:$('#form1').serialize(),
    success: function (msg) {
      $('#yaz').html(msg);
      $('#btn').removeAttr('disabled');
    }
  });
}

buradaki örnekte ID değeri form1 olan formun içindeki bütün name alanları post edilecektir.

PHP Mysqli Verileri Listelemek ve foreach ile göstermek

Mysqli bağlantısını yaptıktan sonra verileri listeyeceğimiz sayfanın en üstüne şunları ekliyoruz:

$query="SELECT * FROM kullanicilar";
$result = mysqli_query($connect, $query);
while($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
$users[$row['id']]=$row;
}

bu şekilde $connect ile daha önce bağlantısın yaptığımız veri tabanında yer alan kullanicilar tablosunun verilerini while döngüsü ile çekmiş olduk

while döngüsü ile çektiğimiz verileri foreach yardımıyla gösterelim:

 <?php  foreach ($users as $user) : ?> 
 
// tekrar etmesini istediğiniz alanı buraya yazabilirsiniz tabloda listeleyecekseniz bu alana tablonun tr td kısımları gelebilir, veri sayısı kadar tekrar edecektir.
 
<?php echo $user['id']; ?>
<br>
<?php echo $user['username']; ?>
<br>
<?php echo $user['mail']; ?>
 
<?php endforeach; ?>

id, username ve mail olarak geçen isimler kullanicilar tablosundaki sütun isimleridir kendinize göre güncelleyebilirsiniz.

Xamp, Wamp Incorrect format parameter import yaparken Hatası ve Çözümü

phpMyAdmin – Error > Incorrect format parameter

sql import ederken varsayılan dosya büyüklüğü 2M olduğu için localhost ve online sunucularda sıkça bu ve benzer hatayı almak kaçınılmaz gelelim çözümüne;

php.ini dosyasında ilgili değişikliği ve 999’ları ihtiyaca göre ayarlayabilirsiniz.

upload_max_filesize=99999M
post_max_size=9999M

Incorrect format parameter hata çözümü

Siteye Tek Bir IP’den Giriş Verme Harici IP’leri Engelleme .htaccess Ayarları

Bazı durumlarda siteye sadece bazı iplerin giriş yapmasını, ya da bazı iplerin giriş yapmamasına ihtiyaç duyabiliriz.
Tüm bu varyasyonları .htaccess dosyasına ekleyeceğimiz aşağıdaki kodlarla yapabiliriz.

“88.29” ve “222.101.30” başlayan ip adreslerini engellemek için:

order allow,deny
deny from 88.29
deny from 222.101.30
allow from all

Aşağıdaki kod ile “220.131.10.2” ip adresinin erişimi engellemiş oluyorsunuz. Alt altta Deny from ip adresi yazarak birçok ip adresini engelleyebilirsiniz.

order deny,allow
deny from 220.131.10.2

Aşağıdaki kodumuz sayesinde ise sadece sitemize “233.121.11.22” ip adresinin erişim sağlamasına izin verebilir diğer tüm ziyaretçileri engelleyebilirsiniz.

order deny, allow
allow from 233.121.11.22
deny from all

PHP MYSQLi Kullanıcı Bilgilerini Çekme Kodu

ID numarası 1 olan bir kullanıcının user tablosundan bilgilerini çekiyoruz. $username değişkenine atadığımız değerlerde değişiklik yaparak tablo yapınıza göre mail, kullanıcı adı vb. bilgilere örnek kodu inceleyerek ulaşabilir kullanabilirsiniz.

$id=1;
  $sql = "SELECT * from user WHERE id='".$id."' LIMIT 1";
  $result = $connect->query($sql);
  $kullanici=mysqli_fetch_assoc($result);
 
  $username= $kullanici['username']; // user tablosundaki username sütununa ait bilgi
  $mail= $kullanici['mail']; // user tablosundaki mail sütununa ait bilgi