Yapayzeka ve PHP ile Yemek Tarifleri Botu Yapımı (Veri çekme, listeleme)

Yemek tarifleri, özellikle günümüzde internet üzerinden kolayca erişilebilen bilgiler arasında yer alıyor. Ancak bu tarifleri tek tek aramak ve düzenlemek zaman alıcı olabilir. Peki, bu işlemi otomatikleştirebileceğiniz bir yemek tarifleri botu oluşturmak ister misiniz? PHP ve Visual Studio Code kullanarak, simple_html_dom kütüphanesi yardımıyla lezzetli yemek tariflerini toplayan ve organize eden bir bot yapabilirsiniz. Bu makalede, böyle bir botu adım adım nasıl yapacağınızı anlatacağız.

Gerekli Araçlar ve Kurulum

Öncelikle, aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacak:

PHP: Web geliştirme için popüler bir programlama dili. (localhost xamp kullandım)
Visual Studio Code: Gelişmiş bir kod editörü.
simple_html_dom Kütüphanesi: PHP ile web scraping işlemleri için kullanılan bir kütüphane.

PHP ve Visual Studio Code’un bilgisayarınıza nasıl kurulacağını adım adım anlatan birçok kaynak mevcut. Bu araçları indirip kurduktan sonra, ilk PHP dosyanızı oluşturmak için Visual Studio Code’u açın ve yeni bir dosya oluşturun. simple_html_dom kütüphanesini projenize eklemek için öncelikle simple_html_dom sayfasından kütüphaneyi indirin. Daha sonra bu kütüphaneyi projenizin içine dahil edin.

Tam olarak nasıl yapıldığıyla alakalı videomuzu izleyebilirsiniz:

ChatGpt API PHP Kullanımı – Örnek Proje Kodlaması

Postman api kullanımı, chatgpt postman kullanımı ve örnek bir proje nasıl geliştirilir süreçleri izleyerek öğrenebilirsiniz ayrıca chatgpt php curl kodları içinde değişken nasıl kullanılır bunun yöntemini de vermiş oldum:

projenin kodları:

hesapla.php

<?php
if($_POST) {
 
$mesaj = $_POST['mesaj'];
 
$curl = curl_init();
 
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.openai.com/v1/chat/completions',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 $postData = [
  "model" => "gpt-3.5-turbo",
  "messages" => [
    [
      "role" => "system",
      "content" => "Sana verilecek şehirler arasındaki mesafeyi km cinsinden hesapla"
    ],
    [
      "role" => "user",
      "content" => $mesaj
    ]
  ],
  "temperature" => 1,
  "top_p" => 1,
  "n" => 1,
  "stream" => false,
  "max_tokens" => 250,
  "presence_penalty" => 0,
  "frequency_penalty" => 0
],
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($postData),
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Content-Type: application/json',
  'Accept: application/json',
  'Authorization: Bearer CHAT-GPT-API-KEY',
  'Cookie: __cf_bm=vZOEmnB.iBoARA5jNlzl_3fmVT5kf7XS5XGVJIULbzU-1707949206-1.0-Ab4yfu/SgkWvujszh3GgRmWFp+Yrn08466/17QdbMNzsExMjBK+iMYSXzmFjSaSxije1GChN+znSDrZVbagYXIw=; _cfuvid=4EBhWeYHBHCUPtDL8MCwyNKaINeeK3AkDRyEEqhKcAo-1707942992182-0.0-604800000'
 ),
));
 
$response = curl_exec($curl);
 
curl_close($curl);
 
$response = json_decode($response);
 
echo $response->choices[0]->message->content;
 
 
//print_r($response);
//echo $response;
 
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
</head>
<body>
 <form method="post">
  <textarea name="mesaj" rows="6"></textarea>
<button type="submit">Hesapla</button>
 </form>
 
</body>
</html>

ChatGpt Api Kullanarak Masal Yazdırma Projesi – ChatGpt For PHP Code

işte ChatGpt Api kullanarak bir hikaye/masal yazdırma projesi basit bir input alanından gelen veriyi bir değişkene atayıp prompt içinde kullanarak ekrana bir masal yazdırıyoruz.

<?php
 
//$input = "anahtar kelime, kelime2, başkabirşey";
 
if($_POST) {
 
 
 $input = $_POST['prompt'];
 
$curl = curl_init();
 
curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.openai.com/v1/completions',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 $postData = [
 "model" => "gpt-3.5-turbo-instruct",
 "prompt" => "Şu anahtar kelimelerle alakalı bir masal yaz: $input",
 "max_tokens" => 500,
 "temperature" => 0.7
],
 CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($postData),
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer CHAT-GPT-API-KEY',
  'Content-Type: application/json',
  'Cookie: __cf_bm=y5nFmlyys1DPwTtjCpj.pBevVryHN0TF6YLT1GWupkM-1706396921-1-AfYdSPVEQD1klX01+A+pFOeBJa1Q6CEeTN7fD99l7XJZu74miS5Ga4wAMuPgD/LaSIr0yjI6NT3Sp86lXVMfvAQ=; _cfuvid=DlcMs.nAdBoxgWFBSesVC0W8VMU8sZNGz2rkNOsG0xg-1706396921015-0-604800000'
 ),
));
 
$response = curl_exec($curl);
 
curl_close($curl);
 
$response = json_decode($response);
 
echo $response->choices[0]->text;
//print_r($response);
 
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
</head>
<body>
 
 <form method="post">
 
<textarea name="prompt" placeholder="Lütfen yazmamı istediğiniz masalınızın içeriğiyle alakalı anahtar kelimeler girin" rows="6"></textarea>
 
<button name="submit" type="submit">Gönder</button>
 
 </form>
 
</body>
</html>