PHP Parola Üretme Fonksiyonu

PHP projelerinizde kullanabileceğiniz hızlı, sade basit bir password üretme fonksiyonu

function random_password( $length = 10 ) {
    $chars = "abcABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ0123456789!@.?_*";
    $password = substr( str_shuffle( $chars ), 0, $length );
    return $password;
}

kullanımı:

random_password(10);

örnek çıktı:

ZWFRU7bBaJ

PHP Sayı Biçimlendirme (Arasına virgül, nokta özel karakter koyma)

4 ve daha fazla haneli sayıların daha güzel görünmesi için yani 1000 yerine 1.000 yada 1,000 şeklinde görüntülemek için aşağıdaki fonksiyonu özelleştirerek kullanabilirsiniz.

function rakam($sayi) {
		$bicimlendir = number_format($sayi,0,"","."); echo $bicimlendir;
	}

Kullanımı:

echo $rakam(100258);

Çıktı

100.258

PHP Mesaj Şifreleme Fonksiyonu

Whatsapp Uçtan uca şifreli mesajlaşmanın çok konuşulduğu şu günlerde şifreli mesaj ihtiyaçlarınıza çözüm olabilecek bir yöntem paylaşmak istiyorum. Mesaj uygulamalarınızda, içerikleri veri tabanında şifreli olarak tutmak için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz. Veri tabanında tutacaksanız Veri tipini text olarak ayarlamakta fayda var

 
// Şifrelenecek mesaj
$mesaj= "Kod Günlüğüme Hoşgeldiniz"; 
 
// Mesajı görüntüleyelim
echo "Orjinal Mesaj: " . $mesaj; 
 
// Şifreleme metodu
$ciphering = "AES-128-CTR"; 
 
//  OpenSSl Encryption method kullanımı
$iv_length = openssl_cipher_iv_length($ciphering); 
$options = 0; 
 
// encryption yaparken kullanılacak numeric değer
$encryption_iv = '1234567891011121'; 
 
// encryption key 
$encryption_key = "KodGunlugum"; 
 
// openssl_encrypt() function kullanımı
$encryption = openssl_encrypt($mesaj, $ciphering, $encryption_key, $options, $encryption_iv); 
 
// encrypted şifreli gösterimi
echo "Şifreli Mesaj: " . $encryption . "\n"; 
 
// decryption yaparken kullanılacak numeric değer (encryption_iv ile aynı olmalıdır.)
$decryption_iv = '1234567891011121'; 
 
// decryption key  ($encryption_key ile aynı olmalıdır)
$decryption_key = "KodGunlugum"; 
 
// openssl_decrypt() function kullanımı
$decryption=openssl_decrypt ($encryption, $ciphering, $decryption_key, $options, $decryption_iv); 
 
// decrypted string (çözülmüş mesaj)
echo "Çözülmüş Mesaj: " . $decryption;