PHP Parola Üretme Fonksiyonu

PHP projelerinizde kullanabileceğiniz hızlı, sade basit bir password üretme fonksiyonu

function random_password( $length = 10 ) {
    $chars = "abcABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ0123456789!@.?_*";
    $password = substr( str_shuffle( $chars ), 0, $length );
    return $password;
}

kullanımı:

random_password(10);

örnek çıktı:

ZWFRU7bBaJ