PHPExcel Veri Aktarmada Hücrelerin Genişliğini Otomatik Ayarlamak

Eğer PHPExcel kullanarak verilerinizi / tablonuzu excele aktarıyorsanız işinize çok yarayacak bir fonksiyon paylaşmak istiyorum.
Verileri aktardıktan sonra tek tek sütun genişliğini ayarlamak çok can sıkıcı olabiliyor bunu otomatikleştirmeye ne dersiniz?

PHPExcel auto size column width / Sütun Genişliğini otomatik olarak ayarlamak için işte kullanacağınız fonksiyon:

// Auto size columns for each worksheet
foreach ($objPHPExcel->getWorksheetIterator() as $worksheet) {
 
  $objPHPExcel->setActiveSheetIndex($objPHPExcel->getIndex($worksheet));
 
  $sheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
  $cellIterator = $sheet->getRowIterator()->current()->getCellIterator();
  $cellIterator->setIterateOnlyExistingCells(true);
  /** @var PHPExcel_Cell $cell */
  foreach ($cellIterator as $cell) {
    $sheet->getColumnDimension($cell->getColumn())->setAutoSize(true);
  }
}

Json, Jquery Türkiye il, ilçe seçme

Kullanıcı il seçtikten sonra seçilen ilin ilçelerini listeleme…

HTML:

<html>
 <select id="Iller">
   <option value="0">Lütfen Bir İl Seçiniz</option>
 </select>
 <select id="Ilceler" disabled="disabled">
   <option value="0">Lütfen Önce bir İl seçiniz</option>
 </select>
</html>

JS:
Okumaya devam et Json, Jquery Türkiye il, ilçe seçme