MYSQL Index Oluşturma ve Index Silme Kodu

MYSQL Veritabanında boyutu yüksek olan tablolarda arama yapmayı hızlandırmak için INDEX oluşturmak gerekir.

İndex oluşturmak için:

Mükerrer kayıtlara izin veren index yapısı oluşturmak için

CREATE INDEX <index_ismi> ON <tablo_adi> (kolon_adi)

Tekrarlı kayıtlara izin vermeyen yapı

CREATE UNIQUE INDEX <index_ismi> ON <tablo_adi> (kolon_adi)

Index’leri silmek / kaldırmak için kullanılan yapı

ALTER TABLE <tablo_adi> DROP INDEX <index_adi>

C# Selenium ile İnstagram Takipçi/Takip Listesini Otomatik Scroll ile Aşağı Kaydırma

Takipçi yada takip listesine click işlemi yaptıktan hemen sonra kullanmanız gereken kod yapısını veriyorum

string jsCommand = "" +
        "sayfa = document.querySelector('.isgrP');" +
        "sayfa.scrollTo(0,sayfa.scrollHeight);" +
        "var sayfaSonu = sayfa.scrollHeight;" +
        "return sayfaSonu;";
      IJavaScriptExecutor js = (IJavaScriptExecutor)driver;
      var sayfaSonu = Convert.ToInt32(js.ExecuteScript(jsCommand));
      while (true)
      {
        var son = sayfaSonu;
        Thread.Sleep(1200);
        sayfaSonu = Convert.ToInt32(js.ExecuteScript(jsCommand));
          if (son == sayfaSonu)
          {
            break;
          }
      }

Örnek kodumuz instagram takipçi listesinin isgrP isimli clasına göre davranacaktır (Bu kısmı istediğiniz pencerenin scroll kısmına sağ tıklayıp classı öğrenip .isgrP ile değiştirip kullanabiliriniz.)

PHPExcel Veri Aktarmada Hücrelerin Genişliğini Otomatik Ayarlamak

Eğer PHPExcel kullanarak verilerinizi / tablonuzu excele aktarıyorsanız işinize çok yarayacak bir fonksiyon paylaşmak istiyorum.
Verileri aktardıktan sonra tek tek sütun genişliğini ayarlamak çok can sıkıcı olabiliyor bunu otomatikleştirmeye ne dersiniz?

PHPExcel auto size column width / Sütun Genişliğini otomatik olarak ayarlamak için işte kullanacağınız fonksiyon:

// Auto size columns for each worksheet
foreach ($objPHPExcel->getWorksheetIterator() as $worksheet) {
 
  $objPHPExcel->setActiveSheetIndex($objPHPExcel->getIndex($worksheet));
 
  $sheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
  $cellIterator = $sheet->getRowIterator()->current()->getCellIterator();
  $cellIterator->setIterateOnlyExistingCells(true);
  /** @var PHPExcel_Cell $cell */
  foreach ($cellIterator as $cell) {
    $sheet->getColumnDimension($cell->getColumn())->setAutoSize(true);
  }
}

Json, Jquery Türkiye il, ilçe seçme

Kullanıcı il seçtikten sonra seçilen ilin ilçelerini listeleme…

HTML:

<html>
 <select id="Iller">
   <option value="0">Lütfen Bir İl Seçiniz</option>
 </select>
 <select id="Ilceler" disabled="disabled">
   <option value="0">Lütfen Önce bir İl seçiniz</option>
 </select>
</html>

JS:
Okumaya devam et Json, Jquery Türkiye il, ilçe seçme

PHP Parola Üretme Fonksiyonu

PHP projelerinizde kullanabileceğiniz hızlı, sade basit bir password üretme fonksiyonu

function random_password( $length = 10 ) {
  $chars = "abcABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ0123456789!@.?_*";
  $password = substr( str_shuffle( $chars ), 0, $length );
  return $password;
}

kullanımı:

random_password(10);

örnek çıktı:

ZWFRU7bBaJ

PHP Sayı Biçimlendirme (Arasına virgül, nokta özel karakter koyma)

4 ve daha fazla haneli sayıların daha güzel görünmesi için yani 1000 yerine 1.000 yada 1,000 şeklinde görüntülemek için aşağıdaki fonksiyonu özelleştirerek kullanabilirsiniz.

function rakam($sayi) {
		$bicimlendir = number_format($sayi,0,"","."); echo $bicimlendir;
	}

Kullanımı:

echo $rakam(100258);

Çıktı

100.258

PHP Mesaj Şifreleme Fonksiyonu

Whatsapp Uçtan uca şifreli mesajlaşmanın çok konuşulduğu şu günlerde şifreli mesaj ihtiyaçlarınıza çözüm olabilecek bir yöntem paylaşmak istiyorum. Mesaj uygulamalarınızda, içerikleri veri tabanında şifreli olarak tutmak için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz. Veri tabanında tutacaksanız Veri tipini text olarak ayarlamakta fayda var

 
// Şifrelenecek mesaj
$mesaj= "Kod Günlüğüme Hoşgeldiniz"; 
 
// Mesajı görüntüleyelim
echo "Orjinal Mesaj: " . $mesaj; 
 
// Şifreleme metodu
$ciphering = "AES-128-CTR"; 
 
// OpenSSl Encryption method kullanımı
$iv_length = openssl_cipher_iv_length($ciphering); 
$options = 0; 
 
// encryption yaparken kullanılacak numeric değer
$encryption_iv = '1234567891011121'; 
 
// encryption key 
$encryption_key = "KodGunlugum"; 
 
// openssl_encrypt() function kullanımı
$encryption = openssl_encrypt($mesaj, $ciphering, $encryption_key, $options, $encryption_iv); 
 
// encrypted şifreli gösterimi
echo "Şifreli Mesaj: " . $encryption . "\n"; 
 
// decryption yaparken kullanılacak numeric değer (encryption_iv ile aynı olmalıdır.)
$decryption_iv = '1234567891011121'; 
 
// decryption key ($encryption_key ile aynı olmalıdır)
$decryption_key = "KodGunlugum"; 
 
// openssl_decrypt() function kullanımı
$decryption=openssl_decrypt ($encryption, $ciphering, $decryption_key, $options, $decryption_iv); 
 
// decrypted string (çözülmüş mesaj)
echo "Çözülmüş Mesaj: " . $decryption;

Türkiye İller Listesi (Option Value Değerleriyle Birlikte)

Türkiye Şehirler Listesi select option value iller listesi çalışmalarınızda html sayfalarda kullanmak için sıfırdan yazmanıza gerek yok
Okumaya devam et Türkiye İller Listesi (Option Value Değerleriyle Birlikte)

WooCommerce Kapıda Ödeme Ayarları

Kullanıcı Kapıda Ödeme seçeneğini seçtiğinde, Kargo ücreti varsa üzerine dahil etmek gerekebilir. Yada ödeme sayfasında ödeme almadan (ödeme yöntemi kısmında kapıda ödemeyi seçen kullanıcıya diğer kredi kartı havale gibi seçeneklerin çıkmamasını sağlamak) sipariş almak gerekebilir Bu gibi durumlarda yapılması gereken eklenti kurmak ve birtakım ayarlamalar yapmak olacaktır; Aşağıdaki videolar bu konuda yardımcı olacaktır.

 

 

 

WooCommerce Belli Ücreti Geçince Sadece Ücretsiz Gönderimi Aktif Etmek

Ürün gönderim seçeneklerine “Ücretsiz gönderim” seçeneğini aktif etmek için WooCommerce -> Ayarlar -> Gönderim sekmesinde -> Gönderim Yöntemi Ekle diyoruz ardından “Ücretsiz Gönderim” seçeneğini seçip ekle diyoruz. Belli bir miktari geçince ücretsiz gönderim yapmak için, eklemiş olduğumuz “Ücretsiz gönderim” seçeneğini düzenle diyoruz ve asgari gönderim tutarı giriyoruz. Örneğin 200 TL. Artık sepet 200 tl ve üzeri bir tutarda ise gönderim seçeneklerinde “ücretsiz gönderim” seçeneği aktif olarak gelecektir. Burada eğer ücretsiz gönderim aktifse diğer seçenekleri gizlemek için ve kullanıcının yanlışlıkla kargo ödemesi yapma ihtimalini ortadan kaldırmak için.
Belli bir ücreti geçince sadece “Ücretsiz Gönderim” seçeneğinin aktif olması için, temanızın functions.php içinde uygun bir yere eklemeniz gereken kod: Okumaya devam et WooCommerce Belli Ücreti Geçince Sadece Ücretsiz Gönderimi Aktif Etmek