PHP’de Türkçe Karakterli Başlığı Link Yapısına Uyarlama Fonksiyonu

PHP’de seo uyumlu seo kankası urller resim adları oluşturmak isteyebilirsiniz işte bunun için yazılmış bir fonksiyon

Fonksiyonu Bir Değişkene Atayarak Kullanmak:

$transliterate = function($string, $separator = '-') {
  $_transliteration = ["/ö|œ/" => "o",
    "/ü/" => "u",
    "/Ä/" => "A",
    "/Ü/" => "U",
    "/Ö/" => "O",
    "/À|Á|Â|Ã|Å|Ǻ|Ā|Ă|Ą|Ǎ/" => "A",
    "/à|á|â|ã|å|ǻ|ā|ă|ą|ǎ|ª/" => "a",
    "/Ç|Ć|Ĉ|Ċ|Č/" => "C",
    "/ç|ć|ĉ|ċ|č/" => "c",
    "/Ð|Ď|Đ/" => "D",
    "/ð|ď|đ/" => "d",
    "/È|É|Ê|Ë|Ē|Ĕ|Ė|Ę|Ě/" => "E",
    "/è|é|ê|ë|ē|ĕ|ė|ę|ě/" => "e",
    "/Ĝ|Ğ|Ġ|Ģ/" => "G",
    "/ĝ|ğ|ġ|ģ/" => "g",
    "/Ĥ|Ħ/" => "H",
    "/ĥ|ħ/" => "h",
    "/Ì|Í|Î|Ï|Ĩ|Ī| Ĭ|Ǐ|Į|İ/" => "I",
    "/ì|í|î|ï|ĩ|ī|ĭ|ǐ|į|ı/" => "i",
    "/Ĵ/" => "J",
    "/ĵ/" => "j",
    "/Ķ/" => "K",
    "/ķ/" => "k",
    "/Ĺ|Ļ|Ľ|Ŀ|Ł/" => "L",
    "/ĺ|ļ|ľ|ŀ|ł/" => "l",
    "/Ñ|Ń|Ņ|Ň/" => "N",
    "/ñ|ń|ņ|ň|ʼn/" => "n",
    "/Ò|Ó|Ô|Õ|Ō|Ŏ|Ǒ|Ő|Ơ|Ø|Ǿ/" => "O",
    "/ò|ó|ô|õ|ō|ŏ|ǒ|ő|ơ|ø|ǿ|º/" => "o",
    "/Ŕ|Ŗ|Ř/" => "R",
    "/ŕ|ŗ|ř/" => "r",
    "/Ś|Ŝ|Ş|Ș|Š/" => "S",
    "/ś|ŝ|ş|ș|š|ſ/" => "s",
    "/Ţ|Ț|Ť|Ŧ/" => "T",
    "/ţ|ț|ť|ŧ/" => "t",
    "/Ù|Ú|Û|Ũ|Ū|Ŭ|Ů|Ű|Ų|Ư|Ǔ|Ǖ|Ǘ|Ǚ|Ǜ/" => "U",
    "/ù|ú|û|ũ|ū|ŭ|ů|ű|ų|ư|ǔ|ǖ|ǘ|ǚ|ǜ/" => "u",
    "/Ý|Ÿ|Ŷ/" => "Y",
    "/ý|ÿ|ŷ/" => "y",
    "/Ŵ/" => "W",
    "/ŵ/" => "w",
    "/Ź|Ż|Ž/" => "Z",
    "/ź|ż|ž/" => "z",
    "/Æ|Ǽ/" => "E",
    "/ß/" => "s",
    "/IJ/" => "J",
    "/ij/" => "j",
    "/Œ/" => "E",
    "/ƒ/" => ""];
  $quotedReplacement = preg_quote($separator, '/');
  $merge = [
    '/[^\s\p{Zs}\p{Ll}\p{Lm}\p{Lo}\p{Lt}\p{Lu}\p{Nd}]/mu' => ' ',
    '/[\s\p{Zs}]+/mu' => $separator,
    sprintf('/^[%s]+|[%s]+$/', $quotedReplacement, $quotedReplacement) => '',
  ];
  $map = $_transliteration + $merge;
  unset($_transliteration);
  return preg_replace(array_keys($map), array_values($map), $string);
};
 
// Kullanım örneği
$string = "Äpfel Über Öl und Übel!";
$result = $transliterate($string);
echo $result; // Apfel-Uber-Ol-und-Ubel

Fonksiyonu Bir Sınıf İçinde Tanımlayarak Kullanmak

class Transliterator {
  public static function transliterate($string, $separator = '-') {
    $_transliteration = ["/ö|œ/" => "o",
      "/ü/" => "u",
      "/Ä/" => "A",
      "/Ü/" => "U",
      "/Ö/" => "O",
      "/À|Á|Â|Ã|Å|Ǻ|Ā|Ă|Ą|Ǎ/" => "A",
      "/à|á|â|ã|å|ǻ|ā|ă|ą|ǎ|ª/" => "a",
      "/Ç|Ć|Ĉ|Ċ|Č/" => "C",
      "/ç|ć|ĉ|ċ|č/" => "c",
      "/Ð|Ď|Đ/" => "D",
      "/ð|ď|đ/" => "d",
      "/È|É|Ê|Ë|Ē|Ĕ|Ė|Ę|Ě/" => "E",
      "/è|é|ê|ë|ē|ĕ|ė|ę|ě/" => "e",
      "/Ĝ|Ğ|Ġ|Ģ/" => "G",
      "/ĝ|ğ|ġ|ģ/" => "g",
      "/Ĥ|Ħ/" => "H",
      "/ĥ|ħ/" => "h",
      "/Ì|Í|Î|Ï|Ĩ|Ī| Ĭ|Ǐ|Į|İ/" => "I",
      "/ì|í|î|ï|ĩ|ī|ĭ|ǐ|į|ı/" => "i",
      "/Ĵ/" => "J",
      "/ĵ/" => "j",
      "/Ķ/" => "K",
      "/ķ/" => "k",
      "/Ĺ|Ļ|Ľ|Ŀ|Ł/" => "L",
      "/ĺ|ļ|ľ|ŀ|ł/" => "l",
      "/Ñ|Ń|Ņ|Ň/" => "N",
      "/ñ|ń|ņ|ň|ʼn/" => "n",
      "/Ò|Ó|Ô|Õ|Ō|Ŏ|Ǒ|Ő|Ơ|Ø|Ǿ/" => "O",
      "/ò|ó|ô|õ|ō|ŏ|ǒ|ő|ơ|ø|ǿ|º/" => "o",
      "/Ŕ|Ŗ|Ř/" => "R",
      "/ŕ|ŗ|ř/" => "r",
      "/Ś|Ŝ|Ş|Ș|Š/" => "S",
      "/ś|ŝ|ş|ș|š|ſ/" => "s",
      "/Ţ|Ț|Ť|Ŧ/" => "T",
      "/ţ|ț|ť|ŧ/" => "t",
      "/Ù|Ú|Û|Ũ|Ū|Ŭ|Ů|Ű|Ų|Ư|Ǔ|Ǖ|Ǘ|Ǚ|Ǜ/" => "U",
      "/ù|ú|û|ũ|ū|ŭ|ů|ű|ų|ư|ǔ|ǖ|ǘ|ǚ|ǜ/" => "u",
      "/Ý|Ÿ|Ŷ/" => "Y",
      "/ý|ÿ|ŷ/" => "y",
      "/Ŵ/" => "W",
      "/ŵ/" => "w",
      "/Ź|Ż|Ž/" => "Z",
      "/ź|ż|ž/" => "z",
      "/Æ|Ǽ/" => "E",
      "/ß/" => "s",
      "/IJ/" => "J",
      "/ij/" => "j",
      "/Œ/" => "E",
      "/ƒ/" => ""];
    $quotedReplacement = preg_quote($separator, '/');
    $merge = [
      '/[^\s\p{Zs}\p{Ll}\p{Lm}\p{Lo}\p{Lt}\p{Lu}\p{Nd}]/mu' => ' ',
      '/[\s\p{Zs}]+/mu' => $separator,
      sprintf('/^[%s]+|[%s]+$/', $quotedReplacement, $quotedReplacement) => '',
    ];
    $map = $_transliteration + $merge;
    unset($_transliteration);
    return preg_replace(array_keys($map),
Örnek Başlık: Keramet Sosunda: Fırın Poşetinde Çipura Tarifi
Çıktı Başlık: Keramet-Sosunda-Firin-Posetinde-Cipura-Tarifi