Veritabanında Tablodaki Bir Değeri Değiştirmek [PHP MYSQL ]

Mysqlde bazı özel karakterleri silmek için yada özel karakter eklemek için yada farklı amaçlar için replace işlemine ihtiyaç duyarız. Tablodaki bütün değerleri tek tek düzenlemek yerine bunu topluca yapmanın yolu elbette var.

UPDATE TABLOADI SET SUTUNADI = REPLACE(sutunadi, 'aranandeger', 'yenideger')

İlgili kısımları kendinize göre değiştirerek çalışmanızda kullanabilirsiniz.

Youtube API ile Kanal Arama Listeleme Json verileri PHP’de gösterme

Google API hizmetlerinden youtube için API aldığınızı varsayarak kaynak kodları paylaşıyorum. APIKEYGELECEKBURAYA bu kısma api keyi yapıştırıyoruz. Youtubeda sadece kanalları listelemek için type=channel parametresini kullanıyoruz. 1 sayfada max 50 sonuç listeleyebilirsiniz. Aşağıdaki yapıdan bahsedecek olursak öncelikle api url adresimize bağlandık ardından json decode ederek var_dump ile yada print_r ile sonuçların gelip gelmediğini izleyebilirisiniz. Ben geldiğini gördükten sonra yorum satırı haline getirdim. Ardından json_decode ettiğimiz verileri bir diziye atayıp foreach ile 2 defa döndürerek gösterdik detaylara https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search/list#apps-script adresinden bakabilirsiniz gerisi sizde. İyi çalışmalar

Örnek Youtube API kullanımı

<?php
 
 
 
$url = "https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&q=kod günlüğüm&key=APIKEYGELECEKBURAYA&maxResults=50&type=channel";
 
 
//  Initiate curl
$ch = curl_init();
// Will return the response, if false it print the response
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
// Set the url
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
// Execute
$result=curl_exec($ch);
// Closing
curl_close($ch);
 
// Will dump a beauty json :3
//var_dump(json_decode($result, true));
 
 
$result = file_get_contents($url);
// Will dump a beauty json :3
//var_dump(json_decode($result, true));
 
/*
echo "<pre>";
echo print_r($result);
echo "</ pre>";
*/
 
$veriler=json_decode($result,true);
$verilerListeli=array_reverse($veriler,true);
 
 
?>
<?php foreach($verilerListeli as $mydata){ ?>
 
 
<?php
foreach($mydata as $ybilgiler){ 
 
 
echo $ybilgiler["snippet"]["title"]."<br>";
 
}