PHP MYSQLi Kullanıcı Bilgilerini Çekme Kodu

ID numarası 1 olan bir kullanıcının user tablosundan bilgilerini çekiyoruz. $username değişkenine atadığımız değerlerde değişiklik yaparak tablo yapınıza göre mail, kullanıcı adı vb. bilgilere örnek kodu inceleyerek ulaşabilir kullanabilirsiniz.

$id=1;
    $sql = "SELECT * from user WHERE id='".$id."' LIMIT 1";
    $result = $connect->query($sql);
    $kullanici=mysqli_fetch_assoc($result);
 
    $username= $kullanici['username']; // user tablosundaki username sütununa ait bilgi
    $mail= $kullanici['mail']; // user tablosundaki mail sütununa ait bilgi