Temel WordPress Kodları

WordPress için tema oluştururken yada entegre işlemi yaparken mutlaka kullanmamız gereken kodlar vardır

// Header Çağırma:
<?php get_header(); ?>
 
// Footer Çağırma:
<?php get_footer(); ?>
 
// Karakter Kodlaması
<?php bloginfo( 'charset' ); ?>
 
//Blog Adı
<?php bloginfo('name'); ?>
 
//Blog Adresi:
<?php bloginfo('url'); ?>
 
//Title
<?php wp_title('&laquo;', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?>
 
//Tema Yolu
<?php bloginfo('template_url'); ?>
 
//Stil Dosyası
<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>
 
//Menü Oluşturma
<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'menu' ) ); ?>
 
//Menü Oluşturma Functions.php
add_theme_support('menus');
register_nav_menus(array(
 'menu' => 'Header Menü'
));
 
// admin panel gelmesi için header.php içine 
<?php wp_head(); ?>
 
// admin panel için footer.php içine
<?php wp_footer(); ?>
 
//While Döngüsü Başlangıç
<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
 
//While Döngüsü Bitiş
<?php endwhile; else: ?>
<?php _e('Sonuç Bulunamadı.'); ?>
<?php endif; ?>
 
//Yazı Kategorisi
<?php the_category(', ,') ?>
 
//Yazı Başlığı
<?php the_title(); ?>
 
//Yazı Adresi
<?php the_permalink(); ?>
 
//Thumbnail
<?php if (has_post_thumbnail()) { the_post_thumbnail('anasayfa',array('class'=>'makale-resim'));
 }
 else{
 ?>
 <img src="<?php bloginfo("template_url"); ?>/img/yoksa.jpg" alt="Yazı Resmi" height="155" width="265">
 <?php } ?>
 
//Thumbnail Funtions (functions.php yazılacak)
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
add_image_size( 'anasayfa', 155, 265, true );
 
//The Excerpt
<?php the_excerpt(); ?>
 
//The Exceprt Functions (functions.php yazılacak)
function new_excerpt_length($length) {
return 12;
}
add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');
 
//Yazı Tarihi
<?php the_time('d F Y'); ?>
 
// bir başka yazı kısaltma limitleme fonksiyonu (daha kullanışlı)
function icerik_kisalt($char) { 
     $content = get_the_content($post->ID); 
     $content = substr($content,0,$char); 
     echo $content; 
} 
 
//index.php de kullanımı: 
<?php icerik_kisalt(25);?>
 
// SAYFALAMA - PageNavi Functions (functions.php yazılacak)
 
function sayfalama($pages = '', $range = 3)
{
$showitems = ($range * 2)+1;
global $paged;
if(empty($paged)) $paged = 1;
if($pages == '')
{
global $wp_query;
$pages = $wp_query->max_num_pages;
if(!$pages)
{
$pages = 1;
}
}
if(1 != $pages)
{
echo "<div class='wp-pagenavi'>";
if($paged > 1 && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link($paged - 1)."'>&laquo;</a>";
for ($i=1; $i <= $pages; $i++)
{
if (1 != $pages &&( !($i >= $paged+$range+1 || $i <= $paged-$range-1) || $pages <= $showitems ))
{
echo ($paged == $i)? "<span class='current'>".$i."</span>":"<a href='".get_pagenum_link($i)."' class='inactive' >".$i."</a>";
}
}
if ($paged < $pages && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link($paged + 1)."'>&raquo;</a>";
echo "</div>\n";
}
}
 
//Sayfalama Çağırma
<?php sayfalama(); ?>
 
//sidebar.php yazılacak kodlar
<ul>
<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('sidebar') ) : ?>
Bileşen Eklenmedi
<?php endif; ?>
</ul>
 
//Functions.php yazılacak kodlar 
register_sidebars(1, array('name'=>'sidebar'));
 
 
//Sidebar.php Çağırma Kodu:
<?php get_sidebar(); ?>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.