WordPress Style ve Script Dosyalarını Tanımlamak

WordPress Tema Yapım Notları;
HTML CSS temaları wordprese uyarlarken functions.php içinde kullanılması gereken yapılardan biri aşağıdaki gibidir. Temanın olmazsa olmazlarından css ve javascript dosyalarını doğru bir şekilde tanımlamak için functions.php içinde aşağıdakine benzer bir yapı kurmalısınız.

function kodgunlugum_scripts() {
  wp_enqueue_style( 'style', get_stylesheet_uri() );
 
  wp_enqueue_style( 'slider', get_template_directory_uri() . '/css/slider.css', array(), '1.1', 'all');
 
  wp_enqueue_script( 'script', get_template_directory_uri() . '/js/script.js', array ( 'jquery' ), 1.1, true);
 
    if ( is_singular() && comments_open() && get_option( 'thread_comments' ) ) {
      wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
    }
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'kodgunlugum_scripts' );