Mysql 2 Hücreyi yada biren fazla sütunu Birleştirme

Örneğin uyeler tablosunda yer alan ad ve soyad sütunlarını birleştirip tek sütunda listelemek istiyoruz bunu CONCAT komutuyla yapabiliriz kodumuz aşağıdaki gibi olmalıdır:

SELECT CONCAT(ad, " ", soyad) as adsoyad FROM uyeler

C# Birden Fazla CheckBox’lardan Veri Alma Virgülle Ayırma

CheckBox Kontrolü Nasıl Yapılır?
Birden fazla checkbox var diyelim kullanıcının yaptığı birden fazla seçimi araya virgül atarak almak istiyorsunuz. İf kontrolü kullanarak yapılan bir örneğin görselini ve kodlarını paylaşıyorum iyi çalışmalar;

İlgili Yerlerin Örnek Kodları: Okumaya devam et C# Birden Fazla CheckBox’lardan Veri Alma Virgülle Ayırma

PHP X Ay Önceki Zamanı Unix Formata Çevirip Şimdiki Zamanla Kıyaslama

Veritabanından gelecek zamanı $sonaktivite değişkenine aktardığımızı düşünecek olursak x ay önce giriş yapmış kullanıcıları aşağıdaki mantıkla listeleyebiliriz.

<?php
$simdikizaman = date("Y-m-d H:i:s");
$xayonce = date("Y-m-d H:i:s",strtotime("-1 month",strtotime($simdikizaman))); // x ay onceki zamanın unix değeri
$xayonce_unix=strtotime($xayonce)."<br>";
$sonaktivite = "2019-02-18 22:01:10";
$songorulme = strtotime($sonaktivite);
 
if ($songorulme<=$xayonce_unix) {
 
echo "1 aydan fazla bir zaman geçmiş";
 
} else {
 
echo "1 aydan az bir zaman geçmiş";
}
?>

Mysql / Sql Her Farklı Değerin Tekrar Sayısını Yazdırma

Her farklı değerin oluşum sayısını almam gerekiyordu. Kulladığım En basit SQL sorgusu şu şekilde:

SELECT kolonadi, COUNT(*) AS KayıtSayısı
FROM tabloadi
WHERE kolonadi IS NOT NULL
GROUP BY kolonadi

Tahmini Görünüm

kolonadı Tekrar Sayısı
A Seçeneği 5
B Seçeneği 15
C Seçeneği 20

Gelişniş Sorgu:
* sayıları 2den fazla olanları en çoktan aza doğru sıralamak

SELECT
kolonadi,
COUNT(*) AS sayisi,
kolonadi
FROM
tabloadi
WHERE
kolonadi IS NOT NULL 
GROUP BY
kolonadi
HAVING
sayisi > 2
ORDER BY
sayisi DESC

C# DevExpress MdiParent Kullanımı [Form içinde Form Açmak]

Anaformda açılmasını istediğimiz formun ismi test ve anaformda İlgili butonun clik olayına yazılacak kodlar:
Okumaya devam et C# DevExpress MdiParent Kullanımı [Form içinde Form Açmak]

C# Projede SQL ile DataSet Kullanarak Birden Fazla Tablodan Veri Çekme

Kodgünlüğümde bugün DataSet nedir ve dataset nasıl kullanılır konusunu ele aldım. Kelime itibari ile “dataset nedir?” diye soracak olursanız; Kısaca Dataset içinde verilerin olduğu bir kümedir diyebiliriz, şöyle ki DataSet doğrudan bir veri merkezine bağlanmamış veri kümesini ifade etmektedir.
Bu nedenle DataSet doğru kullanıldığında tek satırda birden fazla sql sorgu cümlesi yazarak çalıştırmamıza olanak sağlayabiliyor.

C# DATASET KULLANIMI

Örnek Kullanım:
* Forma 2 Adet GridControl nesnesi bıraktım.
* cnn değişkeniyle veritabanına bağlantı işlemimi yaptım
* ilgili formun load kısmına aşağıdaki kodları yazdım
* ilgili veri tabanımda Ogrenciler ve Dersler adında tablom var bu ikisini ekranda listeledim daha fazla tabloyu aynı anda listelemek size kalmış… Okumaya devam et C# Projede SQL ile DataSet Kullanarak Birden Fazla Tablodan Veri Çekme

C# Veri Listele, Ekle, Güncelle, Sil İşlemleri (Sql Select, İnsert, Update, Delete Sorguları)

Standart SQL Connection Kodu:

SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=DatabaseName;Integrated Security=True");

C# Veri Listele, Ekle, Güncelle, Sil İşlemleri (Sql Select, İnsert, Update, Delete Sorguları)
Okumaya devam et C# Veri Listele, Ekle, Güncelle, Sil İşlemleri (Sql Select, İnsert, Update, Delete Sorguları)

SQL Aynı Olan Kayıtlardan Sadece Birini Listelemek

Aşağıdaki Görseldeki gibi bir Sql Tablomuzun olduğunu varsayalım KayitYili sütununda tekrar eden değerler var, bu değerleri combobox’ta yada ihtiyac duyulan bir yerde içindeki farklı olan değerlerden sadece birini göstermek için sql sorgumuzun içinde distinct kullanmamız gerekiyor.

Örnek Distinct kullanımı;

SELECT DISTINCT(KayitYili) FROM Ogrenciler

Ekrana Sadece Farklı Olan Değerleri Sıralayacaktır. İyi çalışmalar

C# DataGrid Tablosunda Seçilen Satırın Değerlerini Alma Yazdırma Aktarma

Resimdeki Örnek Projedeki gibi DataGrid tablosunda herhangi bir satırdaki değerleri Oluşturulan TextBoxlara Akarmak; Okumaya devam et C# DataGrid Tablosunda Seçilen Satırın Değerlerini Alma Yazdırma Aktarma

Visual Studio C# DataGridView Tüm Satırı Seçilebilir Yapmak

DataGridView içinde listelenen satırlarda tek hücreye tıklayınca komple satırı seçili olarak getirmek için ili DataGridView nesnesinin properties > SelectionMode‘unu FullRowSelect olarak ayarlamanız yeterli olacaktır. Okumaya devam et Visual Studio C# DataGridView Tüm Satırı Seçilebilir Yapmak