C# Veri Listele, Ekle, Güncelle, Sil İşlemleri (Sql Select, İnsert, Update, Delete Sorguları)

Standart SQL Connection Kodu:

SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=DatabaseName;Integrated Security=True");

C# Veri Listele, Ekle, Güncelle, Sil İşlemleri (Sql Select, İnsert, Update, Delete Sorguları)

1) C# SQL Veri Listeleme:
* Bu işlem için SqlDataAdapter komutu örnek koddaki gibi kullanılır.

      string sql = "select * from Ogrenciler";
      SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(sql,cnn); // SqlDataAdapter komutuyla sql cümlesini ve cnn bağlantısını kullanarak adp adında bir adapter oluşturuyoruz.
      DataSet ds = new DataSet(); // Verileri içine yerleştirebilmemiz için DataSet komutuyla ds isimli DataSet nesnesi oluşturuyoruz.
      adp.Fill(ds); // Fill komutuyla oluşturduğumuz adapterdaki çektiğimiz verileri dataset içine aktarıyoruz.
      gridOgrenci.DataSource = ds.Tables[0]; // dataseti gridOgrenci isimli ekrana yerletirdiğimiz gridcontrol içinde görünmesini sağlıyoruz.

Farklı bir veri listeleme kodu:

      string sql = "select * from Ogrenciler";
      SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(sql, cnn);
      DataTable dt = new DataTable();
      adp.Fill(dt);
      gridControl1.DataSource = dt;

*** Burada göze çarpan farklılık ilk örnekte DataSet kullanılması, ikinci örnekte ise DataTable kullanılmasıdır. Peki DataSet ve DataTable arasındaki fark nedir?
DataTable bir tek tablo tutabilir, yani tek select komutunu yürütebilir, ama DataSet tüm databasedeki tabloları tutabilir, mesela ilk kodun sql sorgusunda ilk select bitiminden sonra noktalı virgül yazıp ikinci select komutunu yazıp aşağıda da gridOgrenci.DataSource = ds.Tables[1]; şeklinde yazarak ikinci sorgudaki verileri ekrana aktarabilirsiniz.

DATASET ÖRNEK KULLANIM KODLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

2) C# Sql Veri Ekleme Kodu:
* Veri Ekle, Güncelleme ve Silme İşlemlerinde SqlCommand Kullanılır.
* Bu örnekte Ogrenciler isimli Tablonun Numara, AdiSoyadi, KayitYili isimli sütunlarına veri ekleme işlemini temsili olarak yapıyoruz.

      string sql = "insert into Ogrenciler(AdiSoyadi,Numara,KayitYili)values('"+txtAdiSoyadi.Text+"','"+txtNumara.Text+"','"+txtDonem.Text+"')";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql,cnn);
       // Bağlantı Açık mı diye kontrol ediyoruz değilse açıyoruz.
      if (cnn.State != ConnectionState.Open)
      {
        cnn.Open();
      }
      cmd.ExecuteNonQuery(); // veri ekleme sql sorgusunu çalıştıran komut
      cnn.Close(); // veri eklendikten sonra bağlantıyı burada kapatıyoruz.

3) C# Sql Veri Güncelleme Kodu:
* bu kodun yukarısına string ID şeklinde bir değer tanımlanıp içerisine ilgili kaydın id numarası çektirilmiş olmalıdır.

      if (!string.IsNullOrEmpty(ID)) // ID'nin Boş olup olmadığının kontrolü
      {
        string sql = "update Ogrenciler set AdiSoyadi = '" + txtAdiSoyadi.Text + "',Numara = '" + txtNumara.Text + "', KayitYili = '" + txtDonem.Text + "' where ID = '" + ID + "' ";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cnn);
 
        if (cnn.State != ConnectionState.Open) // bağlantı açık değilse açtırıyoruz.
        {
          cnn.Open();
        }
        cmd.ExecuteNonQuery(); // sql sorgusunu işleme koyuyoruz.
        cnn.Close(); // bağlantıyı kapatıyoruz

4) C# Sql Veri Silme Kodu:

        if (!string.IsNullOrEmpty(ID)) // ID'nin Boş olup olmadığının kontrolü yapıyoruz yine yukarılarda ID isimli bir string değer tanımlanmış olmalıdır.
        {
          string sql = "delete from Ogrenciler where ID = '" + ID + "' ";
          SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cnn);
 
          if (cnn.State != ConnectionState.Open) // Bağlantı açık değilse açtırıyoruz.
          {
            cnn.Open();
          }
          cmd.ExecuteNonQuery(); // Silme işlemini yapan komut
          cnn.Close(); // bağlantıyı kapat

“C# Veri Listele, Ekle, Güncelle, Sil İşlemleri (Sql Select, İnsert, Update, Delete Sorguları)” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.