PHP Basit Dosya Yükleme & Resim yükleme sınıfı kullanarak güvenli dosya yükleme

Dosya upload etmenin mantığını önce basit kod yapımızda görelim bunun için index.php, islem.php ve img klasörüne ihtiyacımız olacak.

index.php içeriği:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<title>PHP Dosya Yükleme</title>
</head>
<body>
 
<form action="islem.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
	<input type="file" name="foto">
	<button type="submit">Yükle</button>
 
</form>
 
</body>
</html>

islem.php içeriği

<?php
 
 
$tmp_name=$_FILES['foto']['tmp_name'];
$name=$_FILES['foto']['name'];
 
 
$upload_dir = "img";
 
if(move_uploaded_file($tmp_name, "$upload_dir/$name")){
	echo "Yükleme başarılı";
}else {
	echo "Yükleme başarısız";
}
 
?>

Bu şekilde bütün dosyaları filtrelemeden yükleme işlemi yapabilirsiniz. Fakat belli boyutlarda belli uzantılarda güvenli resim yüklemek istiyorsanız kullanıcıdan sadece belli uzantıları almak ve boyutlandırmak için extra kod yazmanız gerekecektir. Sizin yazacağınızdan daha fazlasını adamlar oturup yazmışlar şimdi aşağıdaki örnekteki gibi bu sınıfı projemize dahil edip örnek bir kullanım yapalım:

islem.php içeriği

<?php
 
include 'simpleimage.php';
 
$tmp_name=$_FILES['foto']['tmp_name'];
$name=$_FILES['foto']['name'];
 
 
$image = new SimpleImage();
$image->load($tmp_name); 
$image->resize(50,50);
$image->save($tmp_name);
 
 
$upload_dir = "img";
 
if(move_uploaded_file($tmp_name, "$upload_dir/$name")){
	echo "başarılı";
}else {
	echo "başarısız";
}
 
?>

simpleimage.php içeriği

<?php
/**
 * File: SimpleImage.php
 * Author: Simon Jarvis
 * Modified by: Miguel Fermín
 * Based in: http://www.white-hat-web-design.co.uk/articles/php-image-resizing.php
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or 
 * modify it under the terms of the GNU General Public License 
 * as published by the Free Software Foundation; either version 2 
 * of the License, or (at your option) any later version.
 * 
 * This program is distributed in the hope that it will be useful, 
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 
 * GNU General Public License for more details: 
 * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 */
 
class SimpleImage {
 
	public $image;
	public $image_type;
 
	public function __construct($filename = null){
		if (!empty($filename)) {
			$this->load($filename);
		}
	}
 
	public function load($filename) {
		$image_info = getimagesize($filename);
		$this->image_type = $image_info[2];
 
		if ($this->image_type == IMAGETYPE_JPEG) {
			$this->image = imagecreatefromjpeg($filename);
		} elseif ($this->image_type == IMAGETYPE_GIF) {
			$this->image = imagecreatefromgif($filename);
		} elseif ($this->image_type == IMAGETYPE_PNG) {
			$this->image = imagecreatefrompng($filename);
		} else {
			throw new Exception("The file you're trying to open is not supported");
		}
	}
 
	public function save($filename, $image_type = IMAGETYPE_JPEG, $compression = 75, $permissions = null) {
		if ($image_type == IMAGETYPE_JPEG) {
			imagejpeg($this->image,$filename,$compression);
		} elseif ($image_type == IMAGETYPE_GIF) {
			imagegif($this->image,$filename);     
		} elseif ($image_type == IMAGETYPE_PNG) {
			imagepng($this->image,$filename);
		}
 
		if ($permissions != null) {
			chmod($filename,$permissions);
		}
	}
 
	public function output($image_type=IMAGETYPE_JPEG, $quality = 80) {
		if ($image_type == IMAGETYPE_JPEG) {
			header("Content-type: image/jpeg");
			imagejpeg($this->image, null, $quality);
		} elseif ($image_type == IMAGETYPE_GIF) {
			header("Content-type: image/gif");
			imagegif($this->image);     
		} elseif ($image_type == IMAGETYPE_PNG) {
			header("Content-type: image/png");
			imagepng($this->image);
		}
	}
 
	public function getWidth() {
		return imagesx($this->image);
	}
 
	public function getHeight() {
		return imagesy($this->image);
	}
 
	public function resizeToHeight($height) {
		$ratio = $height / $this->getHeight();
		$width = round($this->getWidth() * $ratio);
		$this->resize($width,$height);
	}
 
	public function resizeToWidth($width) {
		$ratio = $width / $this->getWidth();
		$height = round($this->getHeight() * $ratio);
		$this->resize($width,$height);
	}
 
	public function square($size) {
		$new_image = imagecreatetruecolor($size, $size);
 
		if ($this->getWidth() > $this->getHeight()) {
			$this->resizeToHeight($size);
 
			imagecolortransparent($new_image, imagecolorallocate($new_image, 0, 0, 0));
			imagealphablending($new_image, false);
			imagesavealpha($new_image, true);
			imagecopy($new_image, $this->image, 0, 0, ($this->getWidth() - $size) / 2, 0, $size, $size);
 
		} else {
			$this->resizeToWidth($size);
 
			imagecolortransparent($new_image, imagecolorallocate($new_image, 0, 0, 0));
			imagealphablending($new_image, false);
			imagesavealpha($new_image, true);
			imagecopy($new_image, $this->image, 0, 0, 0, ($this->getHeight() - $size) / 2, $size, $size);
 
		}
 
		$this->image = $new_image;
	}
 
	public function scale($scale) {
		$width = $this->getWidth() * $scale/100;
		$height = $this->getHeight() * $scale/100; 
		$this->resize($width,$height);
	}
 
	public function resize($width,$height) {
		$new_image = imagecreatetruecolor($width, $height);
 
		imagecolortransparent($new_image, imagecolorallocate($new_image, 0, 0, 0));
		imagealphablending($new_image, false);
		imagesavealpha($new_image, true);
 
		imagecopyresampled($new_image, $this->image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $this->getWidth(), $this->getHeight());
		$this->image = $new_image;  
	}
 
  public function cut($x, $y, $width, $height) {
  	$new_image = imagecreatetruecolor($width, $height);	
 
		imagecolortransparent($new_image, imagecolorallocate($new_image, 0, 0, 0));
		imagealphablending($new_image, false);
		imagesavealpha($new_image, true);
 
		imagecopy($new_image, $this->image, 0, 0, $x, $y, $width, $height);
 
		$this->image = $new_image;
	}
 
	public function maxarea($width, $height = null)	{
		$height = $height ? $height : $width;
 
		if ($this->getWidth() > $width) {
			$this->resizeToWidth($width);
		}
		if ($this->getHeight() > $height) {
			$this->resizeToheight($height);
		}
	}
 
	public function minarea($width, $height = null)	{
		$height = $height ? $height : $width;
 
		if ($this->getWidth() < $width) {
			$this->resizeToWidth($width);
		}
		if ($this->getHeight() < $height) {
			$this->resizeToheight($height);
		}
	}
 
	public function cutFromCenter($width, $height) {
 
		if ($width < $this->getWidth() && $width > $height) {
			$this->resizeToWidth($width);
		}
		if ($height < $this->getHeight() && $width < $height) {
			$this->resizeToHeight($height);
		}
 
		$x = ($this->getWidth() / 2) - ($width / 2);
		$y = ($this->getHeight() / 2) - ($height / 2);
 
		return $this->cut($x, $y, $width, $height);
	}
 
	public function maxareafill($width, $height, $red = 0, $green = 0, $blue = 0) {
	  $this->maxarea($width, $height);
	  $new_image = imagecreatetruecolor($width, $height); 
	  $color_fill = imagecolorallocate($new_image, $red, $green, $blue);
	  imagefill($new_image, 0, 0, $color_fill);    
	  imagecopyresampled(	$new_image, 
	  					$this->image, 
	  					floor(($width - $this->getWidth())/2), 
	  					floor(($height-$this->getHeight())/2), 
	  					0, 0, 
	  					$this->getWidth(), 
	  					$this->getHeight(), 
	  					$this->getWidth(), 
	  					$this->getHeight()
	  				); 
	  $this->image = $new_image;
	}
 
}
 
/*
// Usage:
// Load the original image
$image = new SimpleImage('lemon.jpg');
 
// Resize the image to 600px width and the proportional height
$image->resizeToWidth(600);
$image->save('lemon_resized.jpg');
 
// Create a squared version of the image
$image->square(200);
$image->save('lemon_squared.jpg');
 
// Scales the image to 75%
$image->scale(75);
$image->save('lemon_scaled.jpg');
 
// Resize the image to specific width and height
$image->resize(80,60);
$image->save('lemon_resized2.jpg');
 
// Resize the canvas and fill the empty space with a color of your choice
$image->maxareafill(600,400, 32, 39, 240);
$image->save('lemon_filled.jpg');
 
// Output the image to the browser:
$image->output();
*/
?>
Bu İçeriğe Puan Verebilirsiniz
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.