PHP POST İşlemlerinde isset Kullanımı

nameid isimli alandan veri geldiyse süslü parantez içindeki alan çalışacaktır.

if( isset($_POST['nameid']) )
{
     $gelendeger = $_POST['nameid'];
     echo $gelendeger;
}

Not İsset Kullanımı:

if( !isset($_POST['nameid']) )
{
     // çalışacak alan
}

**burada nameid isimli bir değişkenden veri gelmediyse süslü parantez içi çalışacaktır.