Tinker Terminal üzerinden model kullanarak veri ekleme işlemi

Modele dizi halinde veri ekleme işlemi için

\App\Models\Product::create(['name'=>'Product 6', 'slug'=>'product-6', 'price'=>88 ])

kullanabilirsiniz.

Şöyle bir hata alıyorsanız;

Illuminate\Database\Eloquent\MassAssignmentException with message 'Add [name] to fillable property to allow mass assignment on [App\Models\Product].'

Product isimli model dosyasına eklenmesi gereken kod blogu;

 protected $fillable = ['name', 'slug', 'price'];

** 3 adet veri ekleme denemesi yaptığımız sütunların isimlerini örnekteki gibi yapmamız gerekiyor.

Eğer Tinker kullanarak ekleme işlemi yapmaya çalışıyorsanız hatanın düzelmesi için tinkerı kapatıp tekrar başlatmanız gerekecektir.