Laravel 8 Route::resource Controller Tanımlaması nasıl yapılır?

Sorunsuz bir şekilde OrnekController isimli bir controller oluşturduktan sonra route tanımlaması aşağıdaki gibi yapılması uygun olacaktır.

Route::resource('/products','App\Http\Controllers\OrnekController');

Eski sürümlerde yapılan tanımlama ise şöyleydi:

Route::resource('/products','OrnekController');

Bu şekilde yapacağınız tanımlar laravel 8 ve sonrasında sorun oluşturabilir.