Laravel 8 Tinker Terminal ile Product factory oluşturmak

Öncelikle Product isminde Model oluşturmanız gerekiyor isimler birebir aynı olursa hata almaycaksınız komut satırında vereceğim komutlar Laravel 8’e göredir.

ProductFactory adında factory oluşturmak için:

php artisan make:factory ProductFactory

Oluşan dosyanız database->factories içinde yer alan ProductFactory.php şeklinde olacaktır. Örnek içerik:

<?php
 
namespace Database\Factories;
 
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
use Illuminate\Support\Str;
 
class ProductFactory extends Factory
{
  /**
   * Define the model's default state.
   *
   * @return array
   */
 
 
  public function definition()
  {
    $product_name = $this->faker->sentence(3);
 
    return [
      'name' => $product_name,
      'slug' => Str::slug($product_name),
      'description' => $this->faker->paragraph(5) ,
      'price' => mt_rand(10,100) / 10
    ];
  }
}

Okumaya devam et Laravel 8 Tinker Terminal ile Product factory oluşturmak