Call to undefined function factory() in Psy Shell code ÇÖZÜMÜ

Laravel 8 sonrası factory kullanımıyla alakalı gelebilecek hatalardan birisi;

PHP Fatal error: Call to undefined function factory() in Psy Shell code on line 1

bu hatanın oluşmasına sebep olan komut satırı

factory(App\Models\User::class)->make();

ÇÖZÜM:
Laravel 8’de güncel olarak YUKARIDAKİ kod yerine aşağıdakini kullanarak sorunu çözebilirsiniz.

User::factory()->make();

Kullanım örneği:

use App\Models\User;

public function test_models_can_be_instantiated()
{
    $user = User::factory()->make();

    // Use model in tests...
}

Çoklu kullanım örneğin 3 adet oluşturmak için


User::factory()->count(3)->make();

Veritabanına eklemek için


User::factory()->count(3)->create();