Php Mysql İki Tarih/Zaman Arasını Sorgulama

Veritabanına eklenen veriler tablosundan eklenme_tarihi sütununda yer alan türü DATE olarak eklenmemiş, varchar türünde yer alan d.m.Y H:i formatında kayıtlı verileri listelemek için aşağıdaki örnekteki gibi BETWEEN kullanarak sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT * FROM veriler WHERE eklenme_tarihi BETWEEN '01.01.2018 00:00' and '01.05.2018 23:59'