CSS Baş Harfleri Büyük Yapma

Bir cümlenin yada kelimelenin otomatik olarak baş harflerini büyük yapmak için text-transform:capitalize özelliğinden faydalanırız

text-transform özelliğinin sahip olabileceği diğer değerler ise şunlardır;

none : Metin değiştirilmez. (Varsayılan değer)
capitalize : Her kelimenin ilk harfi büyük gösterilir.
uppercase : Tüm harfler büyük gösterilir.
lowercase : Tüm harfler küçük gösterilir.

Örnek Kullanım: Baş Harfleri Büyütmek İçin

<div style="text-transform:capitalize">Merhaba Kod Günlüğüm </div>

CSS İki Yana Yaslama Nasıl Yapılır?

Word’de yazı yazarken kullandığımız iki yana yaslama özelliğinin kullanımını html’de iki yana yaslama versiyonunu buraya not etmek istiyorum. Eğer html içinde tanımlı metin isimli bir clasımız olduğunu varsayarsak, css dosyasında şu şekilde bir tanımlama yapmamız gerekir;

Html Css Yazıyı iki yana yaslama kodu

.metin {text-align:justify;}  /*İki Yana Yasla*/

Eğer css dosyası kullanmadan direk html dosyasında div içinde kullanmak istiyorsak kullanım şu şekilde olacaktır:

HTML İKİ YANA YASLAMA:

<div style="text-align:justify">İki Yana Yaslanacak Metin</div>